Saturday, August 20, 2011

Insan & Nasib

"Bergantung pada nasib adalah ibarat kayu yang hanyut. Insan yang berjaya itu berusaha menjadikan dirinya bernasib baik. Rezeki suka kepada insan yang berusaha."
[Pendita]

No comments:

Post a Comment