Thursday, August 11, 2011

Kunci Kejayaan

"Salah satu daripada kunci kejayaan untuk menjadi seorang pemimpin yang berjaya ialah kesedaran diri."
[Pendita]

No comments:

Post a Comment