Thursday, October 11, 2012

Bersatu Hati

Kerjasama dalam satu pasukan adalah amat penting demi mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Sifat bersatu hati dan sepakat perlu dipupuk supaya kejayaan yang diimpi dapat dikecapi bersama-sama.

Walaupun kita dianggap lemah dan serba kekurangan oleh pihak lawan...kita tetap mampu berjaya seandainya kita terus bersatu hati, tidak sombong dengan kelebihan yang kita ada, mematuhi arahan ketua serta ada sifat ingin membantu kawan-kawan yang lemah. Malah sasaran yang kita tetapkan itu, boleh jadi kita akan dapat lebih lagi...

Sebaliknya jika kita tidak mematuhi arahan ketua dan hanya mengikut suka hati sendiri saja, tidak bersatu dan bekerjasama, tak nak menolong kawan-kawan yang lemah serta ingat kita saja yang kuat...maka kejayaan yang kita perolehi itu hanyalah sementara...

Oleh itu, kekalkanlah sifat bersatu hati supaya kejayaan akan terus menjadi milik kita...

No comments:

Post a Comment