Monday, September 5, 2011

Tips Penyimpanan Makanan

Berikut adalah tips penyimpanan selamat apabila menggunakan produk Modular Mates, One Touch dan Giant Canister.
  1. Sentiasa menyimpan makanan kering di dalam bekas terkedap yang bersih dan kering. 
  2. Bekas makanan hendaklah dilabel dan ditarikhkan untuk membantu putaran stok.
  3. Tumpahan yang menarik perhatian kutu atau serangga perlu dibersihkan dengan segera.
  4. Basuh bekas kosong dengan sempurna dan anginkan sebelum diisi semula. Labelkan dengan tarikh baru.
  5. Sentiasa basuh tangan anda dan keringkan dengan sempurna sebelum mengendalikan makanan untuk mencegah apa-apa pencemaran.
  6. Sentiasa melupuskan makanan yang telah tamat tempoh.
  7. Beli makanan dalam jumlah yang diperlukan dan tambah lagi secara berkala.
  8. Sentiasa mengatur barang-barang yang paling kerap digunakan dan letakkan barang-barang tersebut bersama - ini menjimatkan masa dan tenaga apabila mencari barang-barang tersebut.

No comments:

Post a Comment